Showing 1–12 of 26 results

Bộ Lọc

6,500,000,000
 • 90m2
 • 3 PN
 • 3 WC
Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
4,650,000,000
 • 120
 • 2 PN
 • 2 WC
Hàn Mặc Tử, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
5,700,000,000
 • 150m2
 • 3 PN
 • 2 WC
Lưu Trọng Lư, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
11,000,000,000
 • 100m2
 • 3 PN
 • 4 WC
An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng
5,100,000,000
 • 219m2
 • 3 PN
 • 3 WC
Ca Văn Thỉnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
5,700,000,000
 • 180m2
 • 1 PN
 • 4 WC
Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
5,900,000,000
 • 158m2
 • 3 PN
 • 3 WC
Hưng Hoá 1, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
5,400,000,000
 • 210m2
 • 4 PN
 • 4 WC
Mạc Thị Bưởi, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
6,900,000,000
 • 221m2
 • 4 PN
 • 4 WC
Nam Sơn 1, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
5,600,000,000
 • 186
 • 3 PN
 • 3 WC
Phan Huy Ôn, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
6,900,000,000
 • 132.2m2
 • 4 PN
 • 3 WC
Thanh Thuỷ, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng
6,500,000,000
 • 220
 • 3 PN
 • 3 WC
Tiên Sơn 9, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Liên hệ